Kallebäck - Stadshem
logotype

Kallebäck 

Kallebäck var ursprungligen en by vars ägor sträckte sig från Delsjön i öster till Mölndalsån i väster. Redan på 1600-talet var området omtalat för sitt källvatten, och på 1700-talet lät man dra en vattenledning av genomborrade trästockar in till en stor reservoar vid nuvarande Kungsportsplatsen. Källhuset ritades av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg och stod färdigt 1787.

På invigningen närvarade bland annat kung Gustav III, och källhuset kom att kallas för Gustafs källa. Som inskriptionen på den minnessten som uppfördes 1801 förtäljer: Kung Gustaf mig besökt, mig nådigt unnadt är, att jag härefter namn af Gustafs källa bär. Byggnaden står fortfarande kvar och är idag en av Delsjöområdet sevärdheter.

Från by till en del av staden
I samband med 1800-talets urbanisering utvidgades Kallebäcks bebyggelse, och nere vid Mölndalsån anlades industrier. Vid källhuset byggdes en skola. På 1930-talet lät staden uppföra tre landshövdingehus i den nordvästra delen, men området behöll sin lantliga prägel fram till 1960-talet då ett stort bostadsområde byggdes intill Arlas mejerianläggning vid Mejerigatan och Smörgatan.

Däckhuset
Mest omtalat i området är det så kallade däckhuset som ritades av Erik Friberger. Friberger var en välrenommerad arkitekt som även hade många idéer om samhällsbyggande och de utmaningar som en snabb urbaniseringstakt innebar. Huset blev en av hans lösningar på bristen på attraktiva tomter i centrala lägen, och här byggdes arton lägenheter i form av fristående enfamiljshus på tre olika våningsdäck som bärs upp av pelare. Däcken sammanbinds med tre från lägenheterna fritt liggande trapphus som även inrymmer el- och sanitetsinstallationer. Huset är unikt i sitt slag, och trots den stora uppmärksamheten i såväl Sverige som utomlands fick det aldrig någon egentlig efterföljare.

Stadsdelar