Inom Vallgraven utgör det ursprungliga Göteborg och här hittar man riktigt gamla byggnader såsom Kronhuset, Ostindiska huset, Sahlgrenska huset och Stadshuset.
logotype

Inom Vallgraven 

Inom Vallgraven utgör det ursprungliga Göteborg och här hittar man riktigt gamla byggnader såsom Kronhuset, Ostindiska huset, Sahlgrenska huset och Stadshuset.

 

Inom Vallgraven är också Stadens kommersiella hjärta och NK, Kompassen, Arkaden, Nordstan, Kungsgatans butiksstråk med flera erbjuder shopping av allra högsta klass. Dessutom är kafé- och restauranglivet sjudande och här återfinns inte minst klassiska ställen såsom Fiskekrogen, Brogyllen och 7:ans Ölhall.

Stora Saluhallen

Vid Kungstorget ligger Stora Saluhallen, vilken slog upp sina portar redan 1889. Idag huserar här ett fyrtiotal butiker och matställen som tillsammans erbjuder ett smörgåsbord av kött, ost, kryddor och andra typer av delikatesser. Ett riktigt mysigt ställe med en stämning som bara en genuin saluhall kan ge.

Lilla Bommen

Ett av områdets smultronställen är Lilla Bommen med Operan, småbåtshamnen och färjeläget. Operan har en härlig sommarveranda där man kan sitta och blicka ut över älven och båtarna.

Trädgårdsföreningen

På andra sidan vallgraven breder Trädgårdsföreningen ut sig. Det är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker och här kan man strosa runt bland de vackra planteringarna, träden och byggnaderna för att sedan slå sig ner för en picknick på någon av de härliga grönytorna.

Kronhuset och Kronhusbodarna

Kronhuset och de intilliggande bodarna är några av stadens allra äldsta byggnader. Den mysiga, kullerstensbelagda innergården utgör en fridfull oas mitt i vimlet och i bodarna kan man handla nytillverkat konsthantverk av absolut högsta kvalitet.

Historia

Inom Vallgraven utgör det ursprungliga Göteborg. Staden anlades på 1620-talet med vallar, vallgrav och pålverk som skydd mot hotande fiendemakter och stadsplanen var inspirerad av de holländska stadsbyggnadsidéerna med tre kanaler som delade in området i fem kvarter.

Planen omfattade två torg, Stora Torget (nuvarande Gustaf Adolfs Torg) samt Fisketorget (nuvarande Lilla Torget). De olika tomterna, varav de mest attraktiva låg utmed kanalerna, delades ut till stadens borgare.

Trots att det låg ett påbud om att i alla fall de tomter som vette mot kanalen skulle bebyggas med stenhus så uppfördes nästan bara trähus de första hundra åren. Artilleriets stora magasin Kronhuset, den första domkyrkan, Tyska Kyrkan, Kronans spannmålsmagasin samt nuvarande Residentet utgjorde dock viktiga undantag. 1669 härjades staden av två stora bränder och nästan hälften av bebyggelsen brann ner.

Under 1700-talet drabbades staden av två nya stora bränder med lika förödande konsekvenser som de tidigare. Trähusen låg tätt intill varandra och det skulle lite till för att elden skulle få fäste. Myndigheterna krävde nu mer brandhärdiga hus, men de flesta återuppfördes ändå i trä om än mer påkostade. Dock tillkom några av stadens mest utmärkande stenhus, inte minst Ostindiska Kompaniets hus och dess granne Sahlgrenska Huset.

1800-talets första hälft

Först 1803 kom ett förbud mot uppförande av trähus inom vallarna. Därefter återbebyggdes tomterna intill Södra Hamngatan och Lilla Torget, ett område som totalförstörts vid en brand 1802, med en rad gedigna köpmanshus i den då förhärskande empirestilen. Fasaderna var putsade och hade en återhållsam klassicistisk dekor.

Under 1800-talets första decennier tillkom ett antal allmänna byggnader såsom Rådhuset (1814), Stadshuset (1821) och den nuvarande Domkyrkan (1825). Börsen stod färdig 1849 och mellan 1845 och 1846 bebyggdes det forna befästningsstråket vid Stora Nygatan med nya bostadshus.

Ett utpräglat cityområde

Vid mitten av 1800-talet stod det klart att det ursprungliga stadsområdet inte längre räckte till för den allt snabbare växande befolkningen. 1864 antogs en plan för stadens utvidgning söderut och därefter började stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg att byggas.

Med de nya stadsdelarna kom Inom Vallgraven att till stora delar bli ett utpräglat cityområde. Detta återspeglades inte minst i uppförandet av en rad eleganta byggnader för banker och försäkringsbolag. 1880- och 1890-talen blev de stora bankbyggardecennierna då bland annat Skandinaviska Banken, Göteborgs Enskilda Bank och Göteborgs Handelsbank restes. Kommers och affärer kom med tiden att allt mer dominera stadsbilden och många forna bostadshus togs över av butiker och andra företag.

Kulturhistoriskt intressant miljö

Sedan 1950-talet har en rad omdaningar skett inom Vallgraven. Bland annat sanerades hela ”fjärde kvarteret” för att på platsen anlägga en ny överglasad centrumanläggning, det vill säga Nordstan. Trots förändringarna vittnar området med sina bevarade vackra stenbyggnader fortfarande om forna dagar, och miljön betraktas i sin helhet ha ett högt kulturhistoriskt värde.