Vasastaden
logotype

Vasastaden 

Vasastaden började byggas ut redan på 1860-talet och stenhusens välbevarade och vackra gatufasader ger den pulserande miljön en elegant inramning.

Trakten där Vasastaden med tiden kom att breda ut sig kallades förr i världen för Hagaheden och utgjorde en salig blandning av vackra trädgårdar och kåkbebyggelse. Här låg bland annat Flygarens Haga, ett område som var uppkallat efter polismästare A. F. Flygare som var känd för att hålla stadens busliv i sina hårda nypor.

Ett annat område var Skojarbacken som fick sitt namn tack vare det rackarliv med lönnkrögeri, slagsmål och knivskärningar som sades äga rum där. Området skulle också ha varit ett tillhåll för skälmar, tjuvar och rånare.

Stadsplan från 1860-talet

Den ålderdomliga bebyggelsen fick ge vika när stadsplanen för Göteborgs utvidgning söderut började genomföras. Bakgrunden till planen, vilken lades fram under 1860-talet, var att stadens befolkningsantal hade skenat iväg. Man fick helt enkelt inte längre plats i stadskärnan inom Vallgraven eller i förstäderna Masthugget och Haga.

En förnäm stadsdel

Vasastaden planerades som en förnäm stadsdel med stora och påkostade hus. Den norra delen byggdes ut med stenhus i nyrenässans-, sekelskiftes och jugendstil medan den södra och yngre delen fick en blandad bebyggelse präglad av nationalromantiken. Hela stadsdelen är välbevarad och betraktas som en synnerligen kulturhistoriskt intressant miljö.