Norra Guldhedens första etapp färdigställdes och den 17 augusti 1945 kunde utställningen, vilken gick under namnet Bo Bättre invigas med pompa och ståt.
logotype

Norra Guldheden 

Norra Guldheden uppfördes som en mönsterstadsdel och här erbjuds ett trevligt boende med närhet till såväl citys puls som till Änggårdsbergens natur.

Hösten 1943 tog byggmästaren Erik Wihlborg kontakt med fastighetsdirektören i Göteborg för att presentera sin idé om att låta bygga en mönsterstadsdel där den senaste tidens forskningsrön om bostadsbebyggelse skulle få en chans att förverkligas. Man kom fram till att området nordväst om Guldhedsgatan var som klippt och skuret för ändamålet.

Wihlborg kontaktade också Gothard Johansson, ledare för den bostadsutredning som Svenska Slöjdföreningen bedrev i samarbete med Svenska Arkitekters Riksförbund. Denne blev mycket entusiastisk då detta var en gyllene chans att få utredningens resultat presenterat och prövat i praktiken. Om dessutom stadsdelen skulle hinna bli färdig till 1945 skulle den kunna ingå som ett led i firandet av slöjdföreningens hundraårsjubileum.

Byggherrar och arkitekter

Det blev med andra ord bråttom, och för att klara utbyggnaden i tid för jubileet tog Wihlborg hjälp av nio byggherrar från Göteborg. Tillsammans bildade de Föreningen Guldheden som skulle utföra byggnationen och sköta den framtida förvaltningen. Uppdraget att rita såväl stadsplan som byggnader gick till arkitekterna Kjell Ödeen och Gunnar Wejke, varav den senare som sakkunnig i Statens byggnadslånebyrå var väl insatt i bostadsproblemens aktuella situation.

Utställningen Bo Bättre

Trots den knappa tiden och problem med införskaffning av både material och arbetskraft hann man i tid. Norra Guldhedens första etapp färdigställdes och den 17 augusti 1945 kunde utställningen, vilken gick under namnet Bo Bättre invigas med pompa och ståt. Utställningens paroll handlade om bra bostäder för ett för alla överkomligt pris och detta skulle bland annat uppnås genom att lägenheternas yta utnyttjades så effektivt som möjligt. Bostadsutredningens normer om hur bostäder borde disponeras och möbleras kom väl till pass och ett antal visningslägenheter hade möblerats upp med hjälp av inredningsarkitekter och varuhus såsom Carl Malmsten, Ferdinand Lundquist, NK, Boet och Dux.

Grannskapsplanering

Norra Guldheden låg också i spjutspetsen när det gällde stadsplanering och blev en av Sveriges första så kallade grannskapsenheter. Tanken med denna stadsplaneringsprincip var att gruppera bostadsbebyggelsen runt ett centrum eller torg försett med allsköns social, kulturell och kommersiell service. Grannskapsenheterna skulle vara så pass stora att de utgjorde underlag för en centrumanläggning, men inte större än att det lätt kunde uppstå en vi-känsla bland befolkningen. På så sätt hoppades man att grannskapen skulle bli en motvikt till de destruktiva massrörelser man sett breda ut sig i Europa under det mörka 1930-talet.

Den första inflyttningen pågick fram till 1947 då den andra byggnadsetappen avslutades och hela Norra Guldheden stod färdigt. Södra Guldheden byggdes i sin tur ut på 1950-talet av HSB och Riksbyggen.

Centralt läge

Norra Guldheden ligger cirka en kvart till fots från Avenyn och på vägen passerar man Vasastaden med sina många kaféer, mysiga kvarterskrogar och välrenommerade gourmetrestauranger. Det är även nära till Linnéstadens sjudande nöjesliv.

Änggårdsbergen

Strax söderut breder skogsområdet Änggårdsbergen ut sig. Området är sedan 1975 klassat som naturreservat och har en storslagen och varierande terräng med bergsryggar, ljunghedar, tallskog, ädellövskog och tjärnar. Här finns också stigar att vandra på och från den högsta punkten har man en hänförande utsikt över Göteborgs västra delar.

Botaniska trädgården

I anslutning till Änggårdsbergen ligger Göteborgs Botaniska Trädgård som med sina 175 hektar är en av Europas största i sitt slag. Den anses också vara en av de ledande i världen och inrymmer cirka 16 000 olika arter.