Området kring Långgatorna utgjorde redan vid Göteborgs begynnelse en viktig förstad.
logotype

Linnéstaden 

Kanske är det just kombinationen av det pulserande nöjeslivet och närheten till Slottsskogen som gjort Linnéstaden till en av Göteborgs mest attraktiva stadsdelar?

Området kring Långgatorna utgjorde redan vid Göteborgs begynnelse en viktig förstad. Här etablerades flera hamnar där timmer lossades och skeppsmaster tillverkades. 1642 stiftades Masthandelskompaniet med privilegier för handel med master, spiror, sparrar, balkar och bräder. Några årtionden senare bildades ett masthuggargille och tidigt kom förstaden att kallas för Masthugget.

Många av de som på ett eller annat sätt hade med hamnarna att göra slog sig ner i närheten. Med tiden uppstod en bebyggelse av enklare trähus och ett antal lyckosamma köpmän lät också uppföra plantage som nyttjades som sommarnöjen.

Under 1800-talet eldhärjades området flera gånger. Detta var en viktig anledning till det planförslag som lades fram 1823. Planen underströk ”nödvändigheten av en sådan reglering af Gator, tomtqvarter och byggnadssätt därstädes, som för framtiden kan aflägsna sådana olyckor”. Detta innebar för det första att bebyggelsen skulle utgöras av grundmurade stenhus och för det andra att fyra långa gator skulle anläggas från öst till väst.

I enlighet med 1866 års omfattande stadsplan började området byggas ut med bostadshus i sten och allmänna byggnader såsom Oscar Fredriks kyrka och brandstationen i kvarteret Briggen. Det dröjde emellertid ända till 1920-talet innan området var helt utbyggt, och den långa utbyggnadsperioden är bakgrunden till den växlande arkitekturen.

Olivedal och Kommendantsängen

På 1860-talet inlöste staden lantstället Olivedal och den del av Älvsborgs Kungsladugård som lydde under dess kommendant. En stadsplan lades fram och i enlighet med den lät man kulvertera Djupedalsbäcken samt lägga ut en ny aveny. Avenyn döptes till Linnégatan och blev med sina breda körbanor och träkantade trottoarer snabbt en av Göteborgs paradgator.

Väster och öster om Linnégatan växte stadsdelarna Olivedal och Kommendantsängen fram. Utbyggnaden började vid Vegagatan där rader av landshövdingehus uppfördes under 1880-talet. Hit flyttade först och främst familjer från arbetarklassen.

Övriga delar började byggas ut 1895 och fram till 1930 växte en tät stenstad fram. Husen byggdes med fem till sex våningar och de närmast Linnégatan betraktades som några av de finaste i staden.

Linnéstaden är en stadsdel som verkligen präglas av puls och stämning och det är något visst med folkmyllret kring torgstånden vid Landsvägsgatan och på de härliga trottoarserveringarna. Därtill har självaste New York Times utnämnt området vid Långgatorna till det hippaste i Göteborg.

Kaféer- och restauranger

De många restaurangerna erbjuder mat från världens alla hörn, inte minst Västkusten. Dessutom har Linnéstaden sitt eget ”Lilla Italien” och kaféerna – alltifrån klassiska konditorier till trendiga coffee shops – hör till stadens bästa.

Shopping

Shoppingen är av hög klass och längs med gatorna myllrar det av personliga och lite udda boutiquer. Och vare sig det gäller design, inredning, second hand eller retroprylar är utbudet stort.

Slottsskogen

I söder gränsar Linnéstaden till Slottsskogen som med sina ringlande stigar runt berg, skogspartier, parker och djurhagar är ett av Göteborgs allra mest uppskattade rekreationsområden. Det även nära till Änggårdsbergens storslagna natur och Botaniska Trädgården som är den största av sitt slag i Norden.