Vid slutet av 1930-talet började Sandarna byggas ut som en förlängning av Kungsladugård.
logotype

Sandarna 

1930-talets stadsplaner gick under epitetet ”Hus i park”. Detta märks tydligt i Sandarna där funkishusen ligger inbäddade i lummig grönska.

Vid slutet av 1930-talet började Sandarna byggas ut som en förlängning av Kungsladugård. Stadsplanen upprättades av dåvarande stadsplanechef Uno Åhrén som vid den här tiden var en av de ledande förespråkarna för funktionalismen med dess ideal om luftiga stadsdelar med mycket grönska mellan husen.

Detta ideal skulle uppnås genom att huskropparna placerades i fristående rader, något som tydligt återspeglas i Sandarnas stadsplan. Även husens utseende med ljusa och avskalade putsfasader är karaktäristiskt för funktionalismen.

Kulturhistoriskt intressant skola

Utöver de cirka 40 bostadshusen byggdes även ett daghem och en skola. Skolan betraktas som mycket kulturhistoriskt intressant då den är en av de mest utpräglade funktionalistiska institutionsbyggnaderna i Göteborg. Den ritades av Åke Wahlberg och stod färdig inför höstterminen 1941.

Picknickparadis och natur

Strax intill bostadshusen ligger Sannabacken, ett soligt picknickparadis med fantastisk utblick över staden. Det är även nära till Nya Varvets grönska, Svaleboskogens och Slottsskogens natur samt till det vackra älvinloppet där man hittar uteserveringar, konsthallen Röda Sten och den välrenommerade fisk- och skaldjursrestaurangen Sjömagasinet.

Stadsdelar