Högsbo Axel Dahlströms Torg
logotype

Högsbo 

I Högsbo erbjuds ett lugnt, avskilt och naturnära boende samtidigt som man har Mariaplans och Linnés sjudande kafé- och restaurangliv inom kort cykelavstånd.Stadsdelen har fått sitt namn efter byn Högsbo. Byn ingick i Frölunda socken, vars medeltida kyrka låg i nuvarande stadsdelens sydvästra hörn. Kyrkan revs på 1800-talet men den gamla kyrkogården finns liksom två av byns gårdar kvar.

Vid förra sekelskiftet uppfördes villaområdet Frölundaborg intill stadsgräsen i nordost och 1917 lät Göteborgs stad upplåta ett stort område för byggandet av så kallade torplägenheter för mindre bemedlade familjer. Ett par av dessa lägenheter finns fortfarande kvar.

Grannskapstanken

Högsbo behöll länge sin lantliga karaktär men i och med inkorporeringen med staden 1945 började moderna industrier, bostäder och centrumanläggningar uppföras på dess mark. Bostadsområdet Högsbotorp stod färdigt 1954 och Högsbohöjd 1962.

Stadsplanen präglas av grannskapstanken, det vill säga idén om att stadsdelar skulle utgöra från varandra klart avskilda ”grannskapsenheter” med allehanda service. Med grannskapsplanering som grund ville stadsplanerarna och arkitekterna skapa ett gott boende men tanken var också att gemenskapen och intresset för demokratiska frågor skulle stärkas. Därför uppfördes det så kallade ”Axelhuset” vid Axel Dahlströms Torg som ett medborgarhus med bibliotek, samlingssal, ungdomskafé, hobbylokaler med mera.

Axel Dahlströms Torg

Axel Dahlströms Torg – ritat av arkitekterna S Brolid och J Wallinder och färdigställt 1955 – utgör ett mycket tidstypiskt inslag. Torget är fortfarande levande och idag finns här ICA Supermarket, fiskbil, bageri, apotek, gym, bank, skomakeri, juvelerare, frisörsalonger, sushibar, thairestaurang, cykelaffär, garnaffär, klädaffär, hälskostaffär, kulturhus med bibliotek och hållplats för flera spårvagnslinjer.

Naturen runt hörnet

Högsbo ligger mitt emellan Slottsskogen, Svaleboskogen, Änggårdsbergen och Ruddalen – fyra naturområden som erbjuder stora möjligheter till att kombinera storstadens puls med ett aktivt friluftsliv. Slottsskogen, Göteborgarnas egen Hyde Park, har djurpark samt härliga picknickytor och i naturreservat Änggårdsbergen kan man vandra runt i en storslagen och varierande terräng med bergsryggar, ljunghedar, tallskog, ädellövskog och sjöar. I Ruddalen finns det gym, idrottscentrum och ett 2,5 kilometer långt elljusspår.

Stadsdelar