Den mark som Södra Guldheden breder ut sig på hörde förr i världen till skattegården Stora Änggården
logotype

Södra Guldheden 

Södra Guldheden är en naturskön stadsdel med mycket trevligt läge. I väster gränsar stadsdelen till Änggårdsbergen som erbjuder stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Den mark som Södra Guldheden breder ut sig på hörde förr i världen till skattegården Stora Änggården. Området var till stora delar obebyggt och långt in på 1900-talet fanns här endast ett fåtal trähus.

En stadsplan upprättades 1947 och det var en mönsterplan som bland annat innehöll nyheten trafikdifferentiering. Den allt ökade bilismen ställde nya krav på stadsplanerarna och Södra Guldheden kom att bli Göteborgs första bostadsområde med ett separerat trafiksystem.

Södra Guldheden byggdes i huvudsak ut mellan 1949 och 1953 och byggherrar var först och främst allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Vattentornet uppfördes 1951 och Mossebergsskolan 1954 efter ritningar av N E Eriksson respektive S Frölén. Vid början av 1960-talet kompletterades stadsdelen med Guldhedsskolan och några husgrupper i söder.

Södra Guldheden återspeglar mycket väl femtiotalets stadsplanerings- och arkitekturideal med en karaktäristisk växling mellan låga och höga hus samt mellan tegel- och putsfasader. De partier som varit svårbebyggda har upptagits som grönområden, något som ger stadsdelen en naturskön karaktär. På grund av den omedelbara närheten till Sahlgrenska Sjukhuset är gatorna döpta efter bemärkta doktorer och sjuksköterskor.

Änggårdsbergen

I väster gränsar Södra Guldheden till skogsområdet Änggårdsbergen. Området är sedan 1975 klassat som naturreservat och har en storslagen och varierande terräng med bergsryggar, ljunghedar, tallskog, ädellövskog och sjöar. Här finns också stigar att vandra på och från den högsta punkten har man en hänförande utsikt över Göteborgs västra delar.

 

 

Botaniska trädgården

I anslutning till Änggårdsbergen ligger Göteborgs Botaniska Trädgård som med sina 175 hektar är en av Europas största i sitt slag. Den anses också vara en av de ledande i världen och inrymmer cirka 16 000 olika arter.

Guldhedens vattentorn

Guldhedens vattentorn, vilket ritades av arkitekt Nils Einar Eriksson, invigdes 1953 och kort därefter öppnades dess servering. Än idag kan man här njuta av en fika, ackompanjerat av en hänförande utsikt ända bort mot Vinga och Marstrands Fästning.

Doktor Fries torg

I hjärtat av Södra Guldheden ligger Doktor Fries Torg – ett klassiskt femtiotalstorg där man bland annat hittar apotek, bibliotek, gym, pizzeria, florist, videouthyrare, tobakskiosk, Hemköp och fiskbil.

Henning Orlandos originella butikslänga

På Doktor Bex Gata finns en originell butikslänga med bland annat Coop och en populär thairestaurang. Byggnaden uppfördes 1951 efter ritningar av arkitekt Henning Orlando.

Kommunikationer

Till och från Södra Guldheden tar man sig med spårvagn 10 och buss 52. Hållplatser finns vid Doktor Fries Torg, Doktor Sydows gata, Doktor Forselius gata, Doktor Weltzins gata, Doktor Westrings gata och Syster Estrids gata. För mer information, se Västtrafiks hemsida.