Behåll dina fönster - Spara energi - Stadshem
logotype

Behåll dina fönster – Spara energi 

Energieffektivisering och energisparåtgärder i våra bostäder har varit på tapeten under lång tid. Idag är det en valfråga mot bakgrund av bl a elpriser som skjuter i höjden och omställningen till fossilfri energi. I debatten lyfts ofta äldre byggnaders fönster fram som energibovar som genast bör bytas mot moderna fönster, ofta av aluminium med isolerkassetter. Förutom att äldre byggnader förfulas och förvanskas genom okänsliga fönsterbyten finns det också anledning att ifrågasätta om fönsterbyten verkligen ger de effekter för energiförbrukningen som många fönstertillverkare vill göra gällande. I denna artikel berättar Johanna Roos, bebyggelseantikvarie vid Antiquum AB, om varför ett befintligt äldre fönster rätt hanterat ändå kan bli det mest hållbara, resurssnåla, ekonomiska och vackra alternativet.

 

Äldre originalfönster från t ex 1800-talet och tidigt 1900-tal är vackra och utgör en viktig del av byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde. Vid ombyggnader, renoveringar och energiförbättrande åtgärder är ofta fönster särskilt utsatta. Allt för ofta byts fönster slentrianmässigt mot nya som inte är anpassade till byggnaden och dess arkitektur. Sedan 1970-talets energikris har många vackra originalfönster i trä, som ansetts vara otidsenliga energislösare, bytts ut mot moderna och mer klumpiga fönster utan hänsyn till husets ursprungskaraktär. Ur byggnadsvårdssynpunkt är det alltid bättre att renovera och komplettera ett gammalt fönster istället för att byta mot ett modernt fönster – även om det moderna fönstret utformas i traditionell stil. Detta eftersom äldre fönster är en hantverksprodukt som utgör en stor del av byggnadens kulturhistoriska värde. Men det finns fler anledningar att bevara det gamla fönstret – det är mer hållbart, resurssnålt och ekonomiskt.

Men vänta nu – gamla dragiga fönster är ju energitjuvar, tänker du kanske. Inte så konstigt med tanke på att fönsterföretagen ofta använder felaktig och vilseledande information i sin marknadsföring av fönsterbyten. Visst spelar fönster en viktig roll för husets energiförbrukning, men de är inte fullt så avgörande som många fönstertillverkare vill göra gällande. Att byta ut gamla fönster för att spara energi är oftast ett dyrt råd. Det finns all anledning att skärskåda fönsterbranschens argument, deras huvudsyfte är inte att du ska få lägre elräkning eller att vi ska värna miljön utan rent krasst att sälja nya fönster. Dessutom redovisas sällan den miljöbelastning som det innebär att byta fönster istället för att underhålla ett befintligt äldre fönster. Med rätt underhåll kan ett äldre fönster hålla i flera hundra år då de i regel är utförda med mycket god virkeskvalitet. Det är helt enkelt mer klimatsmart att renovera ett äldre fönster än att byta det.

Att byta äldre fönster mot nya är även ofta en förlustaffär ur ett energibesparingsperspektiv. Faktum är att statliga och oberoende myndigheter så som Energimyndigheten och Boverket inte rekommenderar fönsterbyte som första åtgärd vid energiförbättring. I Energimyndighetens genomsnittshus går omkring 60% av energianvändningen åt för att värma upp huset. Ett hus med traditionella tvåglasfönster släpper ut cirka 17 % av den totala energiförbrukningen genom fönstren. Byter du till det mest energieffektiva fönstret minskar värmeförlusten till 12 %, dvs den totala besparingen motsvarar inte mer än 5%. Att byta fönstren kan därför vara ett onödigt dyrt råd. Då är det mer lönsamt att t ex isolera vinden eller se över sitt värmesystem. Men, ska man inte göra någonting med fönstren då? Jo, men det finns billigare, enklare och mer varsamma alternativ än att byta.

 

Missledande information och kampen för varsammare hantering

Den senaste tiden har flera ideella föreningar så som Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Föreningen FASAD och Renoveringsraseriet tagit strid mot ovarsamma fönsterbyten och fönsterbranschens missledande information. På Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida (www.byggnadsvard.se) finner du en lång rad artiklar inom ämnet som kan hjälpa dig att avslöja de myter som finns om varför gamla fönster bör bytas mot nya för att spara energi och pengar. Om du tar dig tid och sätter dig in i frågan märker du snart att fönsterbranschens argument för att byta fönster för att spara energi, pengar och miljö inte håller. I ett stort antal artiklar skrivna av bl a byggnadsantikvarier och byggnadsingenjörer med lång erfarenhet av fönsterrenovering påvisas att det finns mer kostnadseffektiva åtgärder för att energieffektivisera fönster än att byta dem. Om du har problem med att det drar från fönstret är en enkel och billig åtgärd för att minska energiförlusten att t ex justera bågarna så att de ligger jämt mot falsen i karmen och sätta tätningslister på bågens insida. Ibland kan man även behöva kompletteringsdreva runt karmen.  Flera studier har även visat att äldre renoverade träfönster, där man bytt ut glaset i innerbågen mot lågemissionsglas (sk LE-glas som släpper igenom mindre mängd energi än äldre fönsterglas) har god värmeisoleringsförmåga. På så vis minskas energiförlusten samtidigt som det äldre fönsterglaset i den  yttre bågen kan bevaras och fortsatt ge ett livfullt uttryck till fasaden. Har du ett riktigt gammalt och okopplat fönster med vackert munblåst glas eller ett blyspröjsat fönster som du vill bevara kan ett alternativ vara att montera ett extra glas på insidan.

Om det äldre träfönstret därefter underhålls med normala intervaller innebär det en minimal miljöbelastning. Detta till skillnad från ett fönsterbyte där det ofta förekommer material som plast, aluminium, silikon mm som inte är miljövänliga. Dessutom marknadsförs dessa moderna fönster ofta som ”underhållsfria”, vilket i realiteten innebär att de till skillnad från äldre fönster inte går att renovera utan måste bytas när de är tekniskt uttjänta efter ca 30-40 år. Att då kassera ett träfönster från sekelskiftet av god virkeskvalitet som hade kunnat hålla i flera hundra år är närmast absurt och en onödig belastning för såväl vårt jordklot som privatekonomin.

 

LE-glas, en god investering

Att byta glaset i innerbågen till LE-glas lyfts av byggnadsvårdare ofta fram som en bra metod för att minska energiförluster. Men hur effektivt är det? Slöjd och Byggnadsvård, som är en del av Västra Götalandsregionen och Förvaltningen för kulturutveckling, har räknat på energiförlusten genom äldre och okopplade fönster från tidigt 1900-tal under ett års tid i en genomsnittlig villa i Göteborgsområdet. Resultaten har sedan jämförts med förlusten genom samma fönster efter att det förbättrats med LE-glas i den inre bågen respektive när det har ersatts av helt nya treglasfönster med båge och karm av trä.  Undersökningen visade att mängden energi som försvinner ut genom fönstren är betydligt mindre än man kan tro. Beräkningen av originalfönstret innan LE-glaset sattes in visade en energiförlust om 3 264 kwh. När LE-glaset satts in minskade energiförlusten till 2 523 kWh. Beräkningen av det helt nya fönstret visade en energiförlust om 1 419 kWh. Men vänta nu tänker du, då vann ju det nya fönstret! Nja, kostnaden för att komplettera fönstren med LE-glas blir väsentligt lägre än kostnaden för att byta dem. Det kommer därför att ta längre tid att tjäna in kostnaden för fönsterbytet än för kompletteringen med LE-glas. Med tanke på att de moderna fönstren har en kortare livslängd än de äldre innebär det att när du äntligen räknat hem kostnaden så är det dags att byta fönster igen. Inte en bra affär, vare sig för plånboken, miljön eller byggnadens kulturhistoriska värden.

 

Argument för att bevara

Behöver du fortfarande argument för att spara dina fönster? Här kommer några fler:

  • Att bevara äldre och vackra originalfönster kan höja värdet på din bostad. Ett modernt fönster kan i princip aldrig konkurrera med ett äldre när det gäller den estetiska aspekten.
  • Äldre fönster som är tillverkade av god virkeskvalitet kan hålla i flera hundra år om de underhålls, det är definitionen av resurssnålt!
  • Att renovera befintliga fönster innebär minsta möjliga resursförbrukning och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser, det är bra för miljön och vår planet!
  • Renovering och varsam energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på både kort och lång sikt, det är bra för din privatekonomi.
     

Tips till dig som vill fördjupa dig

Mer om fönsterrenovering kan du läsa om i Stadshembladet ”Fönster – renovera eller byta”.

Slöjd och byggnadsvårds mätning av energiförlusten genom fönster kan du läsa om på: www.slojdochbyggnadsvard.se/bytinte

I Svenska Byggnadsvårdsföreningens tidskrift ”Byggnadskultur” hittar du många intressanta artiklar om såväl fönsterbyte som byggnadsvård i allmänhet. Många av artiklarna finns även att läsa på föreningens hemsida: www.byggnadsvard.se. Med stöd från Energimyndigheten har Svenska byggnadsvårdsföreningen även givit ut ”Energiboken” som ger konkreta tips och vägledning för varsamma energiförbättringar av småhus.

Riksantikvarieämbetet, Sveriges länsmuseer och Svenska byggnadsvårdsföreningen är initiativtagare till ”Fönsterrenoveringens dag” som infaller den 30 maj varje år (www.fonsterrenoveringensdag.se). Syftet med denna dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster.

 

 

 

 

 

 

Vår artikelserie om byggnadsvård