b. Fingertoppskänsla i budgivning - Stadshem
logotype

b. Fingertoppskänsla i budgivning 

Att bemöta olika typer av människor som deltar i budgivningen kräver kunskap och känsla. Vi försöker hela tiden utbyta erfarenheter kolleger emellan för att kunna läsa av olika situationer och svara på skilda personligheters önskemål. Hur ska man till exempel bemöta en kund som kanske stressas att lägga ett bud som han eller hon i själva verket inte kan stå för? Hur hanterar man en kund som har det ledande budet och inte tolererar att vänta en timme på budgivare nummer två? De här tillfällena kräver en fingertoppskänsla för vad som är rätt och vi arbetar hårt med att ständigt förbättra vårt agerande i varje enskild situation. Att genomföra en trygg budgivning och samtidigt slå försäljningsrekord är något vi hela tiden eftersträvar.