c. Fördjupad analys av föreningen/fastigheten - Stadshem
logotype

c. Fördjupad analys av föreningen/fastigheten 

Flitiga intressenter, som har besökt många olika visningar, har med stor sannolikhet mött mäklare som talar om ”stabil ekonomi” i svepande och otydliga ordalag. Den intressent som har fler frågor hänvisas ofta till årsredovisningar eller till en kontaktperson i föreningen. Stadshems mäklare jobbar i relativt små områden och träffar ofta på samma kunder visning efter visning. Det gör det extra viktigt att vi är trovärdiga och öppna – inte minst när det gäller föreningens ekonomi. Vi är också tydliga med varför ekonomin ser ut som den gör. Kanske finns det en bra förklaring till att fastigheten har höga driftskostnader eller att en förening har höga avgifter. Är mäklaren riktigt påläst och har lagt möda på att fördjupa sig i föreningens ekonomi så får säljaren bättre betalt. Intressenterna blir välinformerade och därmed trygga.