Huset på Prins Eugens väg 5 - Stadshem Östkusten
logotype

Huset på Prins Eugens väg 5 I arkitekten Erik Fribergers eget kvarter

Vi har fått äran att förmedla ett fantastiskt hus. Kvarteret 66 Ryamattan uppfördes mellan 1949 och 1953. Arkitekten Erik Friberger, som själv bosatte sig här, både planerade området och ritade husen. Det är ett så kallat provhusområde, det vill säga att de boendes erfarenheter skulle dokumenteras för att användas vid projektering av liknande områden.

Kvarteret har en speciell karaktär, inte minst tack vare att husen är sammanbyggda med plank, loggior med mera på ett sätt som ger varje enskild tomt ett slutet gårdsutrymme. Ett så kallat atrium. För att förhindra gårdsinsyn, men även för att rationalisera hushållsarbetet, byggdes alla hus förutom ett som enplanshus. Planlösningarna gjordes flexibla så att de enkelt kunde ändras efter behov.

Det fanns ett stort intresse för hus i Lunden, och många av de som flyttade in i kvarteret på 1940- och 1950-talen kom att bo kvar även när barnen flyttat hemifrån. Några av husen ägs i dag av tillbakaflyttade barn som ärvt dem av sina föräldrar, och även i de andra husen har folk bott länge. Man är stolta över sitt fina kvarter, vilket inte minst är en bidragande faktor till den trivsamma stämning som råder grannar emellan.

Här är länken till huset som nu är till försäljning.

Arkiv