i. Extravisning - Stadshem
logotype

i. Extravisning 

En av förklaringarna till att vi haft så goda försäljningspriser är att vi alltid ordnar extravisningar när behovet uppstår. För dig som säljare kan det tyckas lite knöligt att behöva göra detta och vi har förstått att det inte tillhör vanligheterna i vår bransch. Men genom att fånga upp intresserade, som inte kan komma på bokade visningar, ökar vi efterfrågan på din bostad och med detta även försäljningspriset. Vi lovar att var och en som ber om extravisning kommer till din kännedom. Sedan får du ta ställning till om bostaden ska visas extra eller inte.