Ska du sälja?

Vi brinner för det vi gör och det är precis det Stadshem handlar om. Ett engagemang och genuint intresse för de objekt vi förmedlar. Vi tror också att det är därför vi lyckas så bra.

Läs mer

Balkonger

Balkongen är idag en självklar del i många nybyggda flerbostadshus, men så har det inte alltid varit. Dess funktion och utformning har varierat kraftigt över tid i samband med olika arkitektoniska stilar och olika levnadsvanor. Balkongen har gått från att vara en vacker prydnad som krönte ett arkitektoniskt verk till en social mötesplats som ger tillgång till sol, luft och samvaro. Johanna Roos, bebyggelseantikvarie vid Antiquum AB, beskriver balkongens historia och vad som är viktigt att tänka på vid renovering eller nybyggnad av balkonger.

Balkonghistorik Före 1800-talet var det mycket ovanligt med balkonger i Sverige. Det var egentligen i samband med den rikt dekorerade nyrenässansarkitekturen på 1870–80-talen som balkonger blev något vanligare förekommande. Fram till 1930-talet var dock balkongen främst en dekoration som skulle framhäva vissa viktiga delar i en fasads komposition. Med en balkong över porten betonades t ex husets mittaxel. Balkongerna användes alltså inte som uteplats som idag, utan hade framförallt funktion som ett ”smycke”. Därför var dessa tidiga balkonger ofta…

Läs mer

Tack för i år!

Nu lämnar vi hösten bakom oss och vintern är här på allvar. Förutom att vi då med gott samvete kan sitta inne och mysa med lite tända ljus tillsammans med släkt och vänner så är det också en tid för reflektion. Hur har året varit? Vart tog sommaren vägen? Som fastighetsmäklare reflekterar vi även mycket över fastighetsmarknaden. Vad hände efter amorteringskravet? Hur har marknaden sett ut under hösten och hur ser framtiden ut? När jag träffar någon som går i säljtankar, vad ska jag ge för rekommendation?

Läs mer

Årets almanacka är här

Nu är Stadshems almanacka för 2017 färdig och finns att hämta på något av våra kontor, Eklandagatan 17, Allmänna vägen 13 eller på Stockholmsgatan 5. Almanackan, som är gratis och fylld med fina bilder från Göteborg, har tryckts i en begränsad upplaga så skynda dig in. Ring 031-337 85 00 om du har frågor.

En rolig och lärorik del av vårt dagliga arbete med att förmedla bostäder är att vi letar fram information om husets historia och tar reda på vem som gjorde ritningarna. Vissa namn dyker upp ofta, och de som ritat många bostadshus kanske även står bakom allmänna och mer kända byggnader i Göteborg. I årets almanacka har vi valt att lyfta fram några av de arkitekter som satt stort avtryck i staden och visa vilka fantastiska byggnader som omger oss.…

Läs mer

Fönster – renovera eller byta?

Man brukar säga att fönstren är husets ögon, och nog stämmer det att de är viktiga för byggnadens helhetsintryck. Fönstren släpper in ljus och frisk luft i våra bostäder, ger oss utblickar och berättar om var i byggnadshistorien huset hör hemma samtidigt som det bidrar till fasadens och gaturummets karaktär. I ett äldre hus är ett originalfönster dessutom en viktig del av det kulturhistoriska värdet. Nedan berättar Johanna Roos, byggnadsantikvarie vid Antiquum, om vad man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening bör tänka på när det är dags att åtgärda fönstren.

Vid ombyggnader, renoveringar och energiförbättrande åtgärder är ofta fönster särskilt utsatta. Allt för ofta byts fönster slentrianmässigt mot nya som inte är anpassade till byggnaden och dess arkitektur. Fönsterbyten som skett under senare år har många gånger förfulat fasaderna. Sedan 1970-talets energikris har vackra originalfönster i trä, som ansetts vara otidsenliga energislösare, bytts ut mot moderna och mer klumpiga fönster utan hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Läs mer

Trapphus som skapar karaktär

Trapphuset är husets hjärta. I äldre tider ägnades det stor omsorg eftersom detta var det första besökaren mötte. Intresset för att restaurera och återskapa trapphus till sin forna glans har ökat under senare år, inte minst då det ofta är lönsamt. Victoria Ask och Johanna Roos, byggnadsantikvarier vid Antiquum, berättar här om vad som är viktigt att tänka på när trapphus i kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras.

För att restaurera ett trapphus i en äldre och kulturhistoriskt värdefull byggnad är det viktigt med kunskap om husets karaktär och arkitektur. Med utgångspunkt i husets egen historia kan ett förändrat trapphus återfå sin tidstypiska karaktär – och dessutom bli vackrare. Undersökningar har också visat att det lönar sig att äga hus som är kulturhistoriskt värdefulla och att människor är beredda att betala mer för ett sådant hus. Att anlita en byggnadsantikvarie, med förståelse för husets arkitektur, för att…

Läs mer

Stilguide: Trapphus

Trapphuset är det första besökaren möter och en viktig del i en byggnads karaktär. Idealen för hur trapphus har utformats har förändrats över tid. Nedan tecknar Victoria Ask och Johanna Roos, byggnadsantikvarier vid Antiquum, de allra vanligaste dragen i trapphusens olika stilepoker och tipsar om vad som är viktigt att tänka på vid en eventuell renovering.

1870–80-tal: Nyrenässans med pampiga trapphus Under nyrenässansen på 1870- och 1880-talen fick entréer och trapphus en pampig utformning som ingick som en viktig del i fasadernas uttryck. Entréerna fick utsirade pardörrar av trä med glasade speglar och överljusfönster. Trapporna utformades i marmor eller kalksten och ofta som tvåloppstrappor. På vilplanen låg mönstrade klinkerplattor i olika färger, så kallade engelska tiles. Dessa keramiska plattor var länge ett dominerande material i trapphus, men avlöstes efter sekelskiftet 1900 av bl a cementplattor,…

Läs mer

Tack för hjälpen

Under våren har Stadshem stöttat Stiftelsen Friends projekt ”Schysst på nätet”. Kampanjen har varit lyckad, och vi vill härmed rikta ett stort tack till de 160 kunder som har hjälpt oss med detta.

Läs mer

K-märkt

”- Kåken är K-märkt, här får man inte ens slå i en spik”. Kanske har du hört uttrycket . Men vad betyder det egentligen att en byggnad är K-märkt, hur tar jag reda på vad som gäller för mitt hus och får man verkligen inte ens slå i en spik? Johanna Roos och Victoria Ask, byggnadsantikvarier på Antiquum reder ut begreppen.

”K-märkt” är ett begrepp många känner till, men vad innebär det egentligen? Själva begreppet nämns inte i någon lag, utan det är ett folkligt uttryck snarare än en juridisk term. Att en byggnad är K-märkt syftar på att den har någon typ av kulturhistoriskt skydd. Det finns några olika typer av kulturhistoriskt skydd och byggnader kan skyddas i olika hög grad. För vissa kanske endast få förändringar kan tillåtas medan det för andra kan vara ok att förändra så…

Läs mer